Naručivanje

Cene u internet prodavnici

Sve cene su u dinarima. Firma Svet Šivenja nije u sistemu PDV-a i to su krajnje cene. Za veće količine odobravamo popuste uz prethodan dogovor sa klijentom. Cena za izbrani artikal važi za dan kupovine, t.j. na dan zaključenja nareudžbenice preko internet sajta www.sivacemasine.rs. Cene važe u slučaju plaćanja sa navedenim načinima plaćanja i pod navedenim uslovima. U slučaju da se cena artikla za vreme obrade porudžbine promeni, kupac će o tome biti obavešten. Snadbevač će uvek preduzeti sve mere da bi kupcu u svakom slučaju obezbedio nižu cenu, odnosno da mu ponudi odgovarajuće rešenje, koje će biti na obostrano zadovoljstvo.

Podaci o obrađenim porudžbinama

Načini plaćanja

Naručenu robu kupac plaća po preuzimanju ili na osnovu predračuna na Ž.R. firme Svet Šivenja

Postupak kupovine

Kupovina se odvija tako, da kupac željene proizvode dodaje u korpu za kupovinu. Proizvode i njihovu količinu u korpi je moguće menjati u bilo kom trenutku pre konačne potvrde porudžbine.

Za podnošenje porudžbine je potrebna registracija kupca, a zatim se kupovina završava u tri koraka:

  1. odabir načina dostave
  2. odabir načina plaćanja
  3. pregled i konačna potvrda porudžbine

Pre konačnog podnošenja porudžbine, kupcu je na potvrdnoj strani omogućen pregled u sve detalje porudžbine, zaključno sa cenom i količinom. Sve elemente porudžbine je ovde moguće popraviti samo klikom na taster “Ne, želim da popravim porudžbinu”. Samo potvrdom na toj strani, klikom na taster “Da, konačno potvrđujem porudžbinu” je porudžbina zaista prosleđena.

Po podnošenju porudžbine kupac dobije obaveštenje preko elektronske pošte, da je porudžbina primljena. Svakog radnog dana snabdevač pregleda primljene porudžbine, proveri dostupnost i potvrdi porudžbinu ili sa razlogom vrati. Snabdevač zadržava pravo, da po potrebi kontaktira kupca na njegov telefonski broj. Po potvrdi porudžbine, ugovor o kupovini naručenih artikala, između kupca i snabdevača je sklopljen.

Kupoprodajni ugovor (porudžbina) je sačuvan u elektronskom obliku na serveru snabdevača i kupcu je dostopan u svakom trenutku u njegovem korisničkom profilu (Moj račun).

Oslobađanje odgovornosti

Snabdevač se na najbolji mogući način trudi da obezbedi ažurnost i pravilnost podataka, koji su objavljeni na njegovim internet stranama. Uprkos tome moguće je da se karakteristike proizvoda, njihova dostupnost i cena promene tako brzo, da snabdevač ne uspe blagovremeno da prepravi podatke na internet stranama. U tom slučaju će kupca obavestiti o promenama i omogućiće mu poništavanje porudžbine ili zamenu naručenog artikla.

Sve fotografije proizvoda su simbolične i ne garantuju karakteristike proizvoda.

en_USEnglish

Meni